Gäst designer/Guest designer

Inlägget postat av: on October 2, 2014


This year 2014 we are having some guest designers with us! / I år 2014, har vi några gästdesigners med oss!

This month we welcome Christine Schärfer and here you can read more about her:
Denna månad hälsar vi Christine Schärfer välkommen och här kan du läsa mer om henne:

Come back on Wednesday, October 15 on her day for posting!
Kom tillbaka på onsdag, den 15 oktober för att se hennes första inlägg!

__________

Are you interested to become a guest designer,please email
“blog[snabela]vildastamps.com”. Change [snabela] for @
and let us know.

The assignment is for 3 month.

Är du intresserad av att bli en gästdesigner, vänligen maila
“blog [snabela] vildastamps.com”. Ändra [snabela] till @
och låt oss veta.

Uppdraget är för 3 månader.
This post is posted by Anita


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Inlägget inlagt av

Kommentarer

Leave a Reply