Förtrollad skog / Enchanted forest

Inlägget postat av: on April 27, 2016


Engstöms Cybercrop utmaning, stämplar, stämplar, stämplar… minst 10 olika. Den passade mig perfekt eftersom jag älskar att maskera samman en hel massa olika stämplar.  4 olika svampar, 3 olika fjärilar, stenar, bänk, älva och vattenpump = 11 stycken. Jag skissade in marken i bakgrunden, björkarna samt gräs och grus i förgrunden.  Allt färglagt med akvarell färger och älvans vingar och kläder fick också lite wink of stella, glitter.

Engstöms Cybercrop challenge, stamps, stamps, stamps … at least 10 different. It suited me perfectly because I love to mask together a whole bunch of different stamps. 4 different fungi, 3 different butterflies, rocks, bench, fairy and water pump = 11 pieces. I sketched in the ground in the background, birch trees and grass and gravel in foreground. All colored with watercolors and fairy wings and clothes did I add some wink of stella glitter.

2016-04-26 01.03.44

2016-04-26 01.03.32

Minisvampar A6
Kit med skohus och vättar A5
Marie vilda bannerThis post is posted by Marie


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Inlägget inlagt av

Kommentarer

Leave a Reply