Challenge # 12

Inlägget postat av: on October 15, 2013


Hi everybody!

this challenge is a/ denna utmaning är en

Color challenge/Färgutmaning

 

Orange + Black


+ one more color of your choice

 

Orange + Svart


+ en till valfri färg

Of course you must have at least 1 Vilda stamp on your art!
Naturligtvis ska du använda minst 1 Vilda stämpel på ditt alster!

The challenge ends at 22.00 PM
on Thursday 14th of November (Swedish time).
Only one entry per person.

Denna utmaning slutar 22.00 
Torsdag den 14 November.
Endast ett bidrag per person.

 

Regler

 

Det får ENDAST vara Vildas
stämplar på ditt alster.

För att alla ska ha en ärlig chans så lottar vi ut vinsten och därför
är det ok att skapa vad man vill; kort, LO, något altrat eller annat.

Lägg in länk till oss tillsammans med ditt bidrag i din blogg.

Högerklicka på din överskrift i ditt inlägg med bidraget;
kopiera genväg, eller kopiera “permalink”.

Klicka på “Add your link” sist i detta inlägg,
klistra in direktlänken till ditt bidrag
så läggs det upp här i bloggen.

Om du inte har någon blogg så måste du maila in
ditt bidrag SENAST kl. 22.00 lördagen INNAN utmaningen går ut.
MINSKA bredden på fotot till MAX 450 pixlar & maila ditt bidrag
till: “blog[snabela]vildastamps.com”. Byt ut [snabela] till @.

 

Rules of entry

 

YOU ARE ONLY ALLOWED TO USE STAMPS FROM
VILDA STAMPS ON YOUR ART!

We want everybody to have a fair chance to win our challenges,
thats why we use random as our judge. Because of that, you can create
whatever you feel like; card, LO, something altered or other art.

Post a link to our blog together with our entry in your blog.

Press with your right key on your post title and copy the code.

Press the button “Add your link” in the bottom of this post,
attach the code to your direct post.

If you don´t have a blog, you have to e-mail us your picture
at least 22.00 PM the Saturday BEFORE the challenge ends.
Cut the width of your photo to 450 pixels and email
your entry to: “blog[snabela]vildastamps.com”, swap [at] with @.
This post is posted by Anita


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Inlägget inlagt av

Kommentarer

Leave a Reply